Upgrade naar vereniging2.0

Een vereniging moet mee bewegen op de golven van veranderingen die zich aandienen in de huidige maatschappij. De tijd dat een vereniging haar leden met eenrichtingsverkeer tevreden kon houden is al lang voorbij. Leden willen interactie, een kennisbank van nuttige beroepsgerichte informatie en onderlinge samenwerking. Hun kennis en ervaring doen er ook toe.

Hoe krijgt u uw vereniging naar een vereniging2.0? Door o.a. processen binnen de vereniging te gaan digitaliseren: automatische contributie-inning, een interactief ledenportaal, een network community app, de mogelijkheden zijn oneindig. Tijd dus voor verandering, tijd voor een vereniging2.0!

Vereniging Zonder Zorgen is uw partner bij het ombouwen naar 2.0! VZZ analyseert uw verenigingsstructuur en voert daar waar nodig veranderingen door, ondersteunt bij uw uitvoerende processen en heeft een netwerk van samenwerkende partijen. VZZ ontzorgt!